Za wykonane usługi zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie netto.

Za każdego rozliczanego kierowcę krajowego miesięcznie – bez względu na rodzaj zatrudnienia – w wysokości 110,00 zł

Za każdego rozliczanego kierowcę delegowanego miesięcznie – bez względu na rodzaj zatrudnienia – w wysokości 140,00 zł

z uwzględnieniem upustów:

  • pracodawca wykonujący zadania kierowcy w firmie od 3 zatrudnionych pracowników – gratis,
  • w przypadku więcej niż 10 zatrudnionych kierowców – upust 5zł,
  • ewidencja pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim cały miesiąc – gratis,
  • zleceniobiorca krótkoterminowy do 14 dni w miesiącu – upust 50%,

Fakturę zleceniobiorca wystawia po sporządzeniu wszystkich zestawień i wydruków z okresu rozliczeniowego.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek 23%.

Należne zleceniobiorcy wynagrodzenie zleceniodawca będzie regulował przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.