Współpracę prowadzimy na podstawie umowy o świadczeniu usług bezpośrednio z firmą transportową.

Każdą nową współpracę rozpoczynamy od analizy istniejącej dokumentacji obowiązującej w firmie transportowej. Robimy audyt dokumentacji dotyczącej czasu pracy i akt osobowych kierowców. Następnie uzupełniamy brakującą dokumentację.

Dane niezbędne do sporządzenia rozliczeń – w postaci plików cyfrowych z odczytów kart kierowców i tachografów, skanów wykresówek, wykazów przejść granicznych, wyjazdów i powrotów do bazy – odbieramy od klienta za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio w biurze firmy.

Na życzenie klienta w ramach zawartej umowy w Biurze Rozliczeń Kierowców Tacho w Mroczy świadczymy usługę pobierania danych cyfrowych z Kart Kierowców oraz skanowania wykresówek.

Gotowe wydruki w wersji papierowej wysyłamy tradycyjną pocztą, natomiast główne zestawienia niezbędne dla celów księgowych wysyłamy pocztą elektroniczną niezwłocznie po wykonaniu rozliczeń. Na życzenie klienta wszystkie niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej wysyłamy równocześnie do działu księgowego klienta (Biura Rachunkowego).